Rádce pacienta

Informativní brožura pro cizince

 

Vydalo Ministerstvo zdravotnictví v roce 2019.

 

Publikace má sloužit pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb. Rádce je určen všem, kteří se chtějí lépe orientovat ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotnické legislativě, v problematice poskytování zdravotních služeb apod.

Kde informační materiál najdete:

https://www.mzcr.cz/vychazi-ctvrte-vydani-brozury-radce-pacienta/

 

V jakých jazycích je dostupný:

  • čeština
  • angličtina