Sdružení pro integraci a migraci (SIMI)

 

Služby (Services / Сервисы):

SIMI poskytuje bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství. Pracujeme také s širokou veřejností s cílem rozvíjet toleranci, potírat xenofobii a rasismus. SIMI svou koncepční prací ovlivňuje legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva. 

SIMI provides free legal, social and psychosocial counselling. We also work with the general public to develop tolerance and combat xenophobia and racism. SIMI's conceptual work influences legislation in the field of migration and refugee law.

SIMI предоставляет бесплатные юридические, социальные и психосоциальные консультации. Мы также работаем с широкой общественностью для развития толерантности и борьбы с ксенофобией и расизмом. Концептуальная работа SIMI влияет на законодательство в области миграции и права беженцев.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

Adresa / Address / Адрес: Havlíčkovo náměstí 2, 130 00 Praha 3

Emailporadna@migrace.com

Tel / Phone / Телефон: +420 224 224 379

WWWmigrace.com

 

 

 

_________________ VYSVĚTLIVKY / EXPLANATORY NOTES / ЭКСПЛОРАТОРЫ _________________

  •  = služby pro cizince ze třetích zemí / services for third-country nationals / услуги для иностранцев из третьих стран
  •  = služby pro občany EU / EHP + Švýcarska / services for EU/EEA + Swiss citizens / услуги для граждан ЕС/ЕЭЗ + Швейцарии
  •  = služby pro občany Ukrajiny s dočasnou ochranou / services for citizens of Ukraine with temporary protection / услуги для граждан Украины, имеющих временную защиту