Slovo 21

Slovo 21 aktivně vystupuje proti rasismu a xenofobii prostřednictvím médií, celkově podporuje integraci a lepší soužití pomocí kulturních akcí. Věnuje se vydávání publikací pro cizince, školení lektorů a tlumočníku atd.

Adresa: Štěpánská 1, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 222 522 070
E-mail: slovo21@centrum.cz
WWW: www.slovo21.cz

Obsah: