Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

 

Činnost / Mission / деятельность:

Ústav se zabývá sociologickým výzkumem současné společnosti a postgraduálním vzděláváním. Provádí jednorázová i opakovaná empirická šetření, srovnávací výzkumy, výzkumy veřejného mínění, případové studie a sondy.

The Institute is engaged in sociological research of contemporary society and postgraduate education. It conducts one-off and repeated empirical surveys, comparative research, public opinion surveys, case studies and probes.

Институт занимается социологическими исследованиями современного общества и последипломным образованием. Институт проводит разовые и повторные эмпирические опросы, сравнительные исследования, опросы общественного мнения, тематические исследования и зондажи.

 

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Jilská 1, 110 00 Praha 1

Email: socmail@soc.cas.cz

WWWwww.soc.cas.cz