Zdroje domácích statistik

Veřejně dostupné zdroje o cizincích v ČR shromažďované veřejnými institucemi

 

ČSÚ (Český statistický úřad)

  • vybrané statistické údaje o cizincích (počet, zaměstnanost, nabývání občanství, mezinárodní ochrana atd.) dostupné v průřezové statistice Cizinci
  • souhrn dat každoročně vydávaný v publikacích Cizinci v ČR a Život cizinců v ČR

 

MV ČR (Ministerstvo vnitra České republiky)

 

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

 

VÚPSV (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – VÚPSV, v.v.i)

  • monitorovací projekty a jednotlivé publikace k tématu integrace cizinců (nutno vyhledat v knihovně)

 

MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)