Zdroje domácích statistik

Veřejně dostupné zdroje o cizincích v ČR shromažďované veřejnými institucemi

 

ČSÚ (Český statistický úřad)

  • vybrané statistické údaje o cizincích (počet, zaměstnanost, nabývání občanství, mezinárodní ochrana atd.) dostupné v průřezové statistice Cizinci
  • souhrn dat každoročně vydávaný v publikacích Cizinci v ČR a Život cizinců v ČR
  • tematické statistiky na stránkách institucí jednotlivých členských států EU dostupné v sekci Statistiky cizinců v zahraničí

 

MV ČR (Ministerstvo vnitra České republiky)

  • informativní přehledy cizinců se zaevidovaným přechodným či trvalým pobytem na území České republiky (stavy počtu cizinců aktualizované každý měsíc) dostupné zde
  • vybrané statistiky a data o cizincích součástí každoroční souhrnné zprávy Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace

 

MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

 

VÚPSV (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí – VÚPSV, v.v.i)

 

MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu)