Integrační centrum ve Středočeském kraji

Integration Centre in the Central Bohemia Region

Интеграционный центр в регионе Центральная Богемия

 

 

- Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Realizátorem je Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR - 

- The aim of the Centre is to create a space for long-term and conceptual support for the integration of foreigners into the majority society. It is implemented by the Administration of Refugee Facilities of the Ministry of the Interior of the Czech Republic -

- Цель Центра - создать пространство для долгосрочной и концептуальной поддержки интеграции иностранцев в общество большинства. Она осуществляется Управлением по делам беженцев Министерства внутренних дел Чешской Республики. - 

Pobočky ve Středočeském kraji

 

Služby /Services / Сервисы:

 • Poradenství (sociální a právní) / Counselling (social and legal) / Консультирование (социальное и юридическое)
 • Informační centrum / Information Centre / Информационный центр
 • Kurzy českého jazyka / Czech language courses / Курсы чешского языка
 • Adaptačně-integrační kurzy / Adaptation and Integration Courses / Курсы по адаптации и интеграции
 • Sociokulturní kurzy / Sociocultural courses / Социокультурные курсы
 • Aktivity pro veřejnost / Activities for the public / Мероприятия для населения

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

 • Mladá Boleslav (pobočka / branch / Филиал) 

Adresa / Address / Адрес: tř. Václava Klementa 467, 293 01 Mladá Boleslav

Emailicmladaboleslav@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 311 584 406

WWWwww.integracnicentra.cz/mlada-boleslav

  

 

 • Kladno (pobočka / branch / Филиал)

Adresa / Address / Адрес: Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Emailickladno@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 325 630 546

WWWwww.integracnicentra.cz/kladno

 

 • Příbram (pobočka / branch / Филиал) 

Adresa / Address / Адрес: U nemocnice 85, 261 01 Příbram

Emailicpribram@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 326 905 249

WWWwww.integracnicentra.cz/pribram

 

 • Kutná Hora (pobočka / branch / Филиал) 

Adresa / Address / Адрес: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Emailickutnahora@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 326 905 408

WWWwww.integracnicentra.cz/kutna-hora

 

 • Benešov (pobočka / branch / Филиал) 

Adresa / Address / Адрес: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Emailicbenesov@suz.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 326 905 279

WWWwww.integracnicentra.cz/benesov