UNICEF ČR

UNICEF je jednou z agentur OSN.

UNICEF is one of the UN agencies.

ЮНИСЕФ является одним из агентств ООН.

 

Činnost / Mission / деятельность:

Posláním Českého výboru pro UNICEF je prosazování Úmluvy o právech dítěte, osvětová a vzdělávací činností a získávání finančních prostředků pro zajištění dlouhodobých programů pomoci dětem v nejchudších zemích světa a humanitární pomoci v situacích přírodních katastrof a válečných konfliktů.

The mission of the Czech Committee for UNICEF is to promote the Convention on the Rights of the Child, to educate and raise funds to provide long-term programmes of assistance to children in the world's poorest countries and humanitarian aid in situations of natural disasters and war conflicts.

Миссия Чешского комитета ЮНИСЕФ заключается в продвижении Конвенции о правах ребенка, просвещении и сборе средств для реализации долгосрочных программ помощи детям в беднейших странах мира и гуманитарной помощи в ситуациях стихийных бедствий и военных конфликтов.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Rytířská 31, 110 00 Praha 1

Emailunicef@unicef.cz

Tel / Phone / Телефон: + 420 257 320 244

WWWwww.unicef.cz/o-nas/unicef-ceska-republika |