Úřad vlády a poradní orgány

Úřad vlády České republiky

Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády.

Adresa: Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1- Malá Strana
Tel.: +420 224 002 111
WWW: www.vlada.cz

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je poradním orgánem vlády, který se zabývá problematikou neziskového sektoru.

Adresa: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
Sídlo sekretariátu RVNNO: Úřad vlády ČR, Vladislavova 4, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 296 153 309, +420 224 002 111
E-mail: fristenska.hana@vlada.cz
WWW: www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnno/zakladni-informace-767/

Rada vlády ČR pro lidská práva

Rada je stálým poradním orgánem vlády České republiky pro otázky ochrany lidských práv a základních svobod osob v jurisdikci České republiky, sleduje dodržování a naplňování Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod a dalších právních norem upravujících ochranu a dodržování lidských práv a základních svobod. Rada ustavila několik výborů, mezi jinými v rámci rady působí výbor pro práva cizinců.

Adresa: Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
Tel.: + 420 224 002 111
E-mail: machacka.jakub@vlada.cz
WWW: www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/rlp-uvod-17537/

Výbor pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva

E-mail: studecka.katerina@vlada.cz
WWW: www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-cizincu/uvod-55935/