Ústav mezinárodních vztahů Praha, v. v. i.

 

 

Zřizovatelem je Ministerstvo zahraničí České republiky.

The founder is the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

Учредителем является Министерство иностранных дел Чешской Республики.

 

Činnost / Mission / деятельность:

Hlavní náplní práce ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.

The main focus of the Institute's work is applied research in the field of labour and social affairs at the regional, national and international level, formulated according to the current needs of public authorities or non-profit or private entities.

Основным направлением работы Института являются прикладные исследования в области труда и социальных вопросов на региональном, национальном и международном уровне, сформулированные в соответствии с текущими потребностями государственных органов, некоммерческих или частных организаций.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Nerudova 3, 118 50 Praha 1 - Malá Strana

WWWwww.iir.cz/migrace