Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

 

 

Činnost / Mission / деятельность:

Ústav zastřešuje základní i aplikovaný výzkum češtiny a jejího vývoje od středověku do současnosti.

The Institute covers basic and applied research on Czech language and its development from the Middle Ages to the present.

Институт занимается фундаментальными и прикладными исследованиями чешского языка и его развития со Средних веков до наших дней.

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

 

Adresa / Address / Адрес: Letenská 123/4, 118 00  Praha 1

Email: ujc@ujc.cas.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 257 531 793

WWWujc.avcr.cz