Integrační centrum v Ústeckém kraji

Integration Centre in the Ústí nad Labem Region

Интеграционный центр в регионе Усти-над-Лабем

 

 

 

- Cílem Centra cizinců je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců. Realizátorem je Poradna pro integraci - 

- The aim of the Centre for Foreigners is to create a space for long-term and conceptual support for the integration of foreigners. It is implemented by Poradna pro integraci - 

- Целью Центра для иностранцев является создание пространства для долгосрочной и концептуальной поддержки интеграции иностранцев. Он осуществляется Консультационным центром по интеграции - 

 

Služby /Services / Сервисы:

  • Poradenství (sociální a právní) / Counselling (social and legal) / Консультирование (социальное и юридическое)
  • Informační centrum / Information Centre / Информационный центр
  • Kurzy českého jazyka / Czech language courses / Курсы чешского языка
  • Adaptačně-integrační kurzy / Adaptation and Integration Courses / Курсы по адаптации и интеграции
  • Sociokulturní kurzy / Sociocultural courses / Социокультурные курсы
  • Aktivity pro veřejnost / Activities for the public / Мероприятия для населения

 

Kontaktní údaje (Contact details / Контактная информация):

WWWwww.centrumcizincu.cz

 

  • Ústí nad Labem (Centrála / Headquarters / Штаб-квартира) 

Adresa / Address / Адрес: Velká Hradební 33, 400 21 Ústí nad Labem (v budově Národního domu)

Emailusti@centrumcizincu.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 475 216 536

 

  • Teplice

Adresa / Address / Адрес: Lingua centrum, Kapelní 1, 415 01 Teplice (vchod naproti Střední škole zdravotnické)

Emailusti@centrumcizincu.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 475 216 536

 

  • Kadaň

Adresa / Address / Адрес: Římskokatolická farnost, Mírové náměstí 85, 43 201 Kadaň (vchod do fary)

Emailusti@centrumcizincu.cz

Tel / Phone / Телефон: +420 475 216 536