Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v EU

Brožura pro cizince.

Vydalo Ministerstvo zdravotnictví.

Cílem této brožury je informovat širokou veřejnost o problematice uznávání kvalifikací.