V Praze jsme doma

Vytvořeno a publikováno Magistrátem hl. města Prahy ve spolupráci s Integračním centrem Praha o.p.s. k 1. 1. 2017.

Průvodce je určen pro migranty žijící na území hlavního města Prahy, ale také pro zaměstnance státní správy, místní samosprávy a neziskových organizací, kteří s migranty pracují.

Brožura je koncipována jako rozcestník základních informací a kontaktů na jednotlivé organizace, úřady a jejich odbory tak, aby zajistila co nejlepší informovanost migrantů a byla jim oporou v řešení každodenních problémů spojených se životem v ČR.

Brožuru lze kromě češtiny stáhnout ve 4 dalších jazykových mutacích: