V Praze jsme doma

Průvodce pro migranty žijící v Praze.

 

Publikováno Magistrátem hl. města Prahy ve spolupráci s Integračním centrem Praha o.p.s. v roce 2019.

 

Průvodce je určen pro migranty žijící na území hlavního města Prahy, ale také pro zaměstnance státní správy, místní samosprávy a neziskových organizací, kteří s migranty pracují.

Brožura je koncipována jako rozcestník základních informací a kontaktů na jednotlivé organizace, úřady a jejich odbory tak, aby zajistila co nejlepší informovanost migrantů a byla jim oporou v řešení každodenních problémů spojených se životem v ČR.

 

Kde informační materiál najdete:

níže pod odkazy na jednotlivé jazykové verze

 

V jakých jazcích je dostupný: