Finance vynaložené na integraci cizinců v ČR

 

Každoročně vydávaný přehled vynaložených finančních prostředků z EU a státního rozpočtu na projekty podporující integraci cizinců naleznete v příloze Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace, dostupné na webu Ministerstva vnitra.