Vysílání ukrajinských občanů do České republiky k výkonu práce z jiného členského státu Evropské unie

Leták.

Vydáno Ministerstvem vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce, Policií ČR - Služba cizinecké policie a Celní správou ČR v roce 2017.

Získal/a jste vízum nebo povolení k pobytu vydané některým členským státem Evropské unie a máte být vyslán/a k výkonu práce do České republiky? Prověřte si nejprve podmínky, za nichž můžete v České republice pracovat! Protiprávní jednání zaměstnavatelů mívá dopad i na jejich zaměstnance. Můžete být vyhoštěn/a z celého území Evropské unie.