Výuka češtiny dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Při vzdělávání dětí (v MŠ) a žáků-cizinců (v ZŠ a SŠ) v rámci předškolního, základního, případně i středního vzdělání, je prvořadé zajištění znalosti českého jazyka. Výuka českého jazyka je dětem a žákům poskytována již v mateřských školách, při plnění povinné školní docházky pak v základních školách tak, aby bylo možné v krátké době jejich začlenění do běžné výuky ve třídách dle jejich věku a předchozího vzdělání. Více informací naleznete na webu http://cizinci.nidv.cz/ nebo stránkách neziskové organizace META inkluzivniskola.cz.