Vzdělávání odborníků pro výuku češtiny

Podporu pedagogickým pracovníkům vyučujícím děti a žáky-cizince češtinu poskytují poradci krajských poboček NIDV a webové stránky http://cizinci.nidv.cz/, kde jsou uveřejňovány legislativní a metodické materiály z oblasti vzdělávání žáků-cizinců, nabídky školení, kontakty na krajské poradce NIDV a další užitečné informace. Metodické kurzy pro učitele češtiny pořádá rovněž ÚJOP při Univerzitě Karlově a některé neziskové organizace jako META nebo CIC. Další informace jsou k tématu dispozici na webu MŠMT nebo stránkách neziskové organizace META inkluzivniskola.cz.