Webináře a videa pro výuku dětí a žáků-cizinců

Připravuje Národní pedagogický institut (NPI), případně ve spolupráci s dalšími odbornými organizacemi.

 

Webináře a videa zahrnují širokou škálu témat: Systém podpory dětí a žáků cizinců ve školách, Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem, Interkulturní rozdíly v kontextu začleňování dětí/žáků cizinců, Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským jazykem v praxi atd.

NPI na svých stránkách věnovaných podpoře pedagogických pracovníků vzdělávajících děti a žáky-cizinců zveřejňuje celou řadu dalších užitečných informací, materiálů a zdrojů https://cizinci.npi.cz

KDE INFORMAČNÍ MATERIÁLY NAJDETE:

» Webináře a videa (npi.cz)