Zájmová a profesní samospráva

· Profesní komory s nepovinným členstvím

· Vysokoškolská samospráva