Základní informace pro cizince o pracovněprávních předpisech v ČR

Leták - skládačka

 

Vydáno Státním úřadem inspekce práce v roce 2023.

 

Leták shrnuje informace o právech a povinnostech cizinců v postavení zaměstnanců, tj. o pracovněprávních předpisech a podmínkách zaměstnávání v ČR.

 

Tyto letáky, jejichž cílem je zvýšit informovanost všech cizinců-zaměstnanců, jsou distribuovány inspektory práce a jsou taktéž k dispozici na oblastních inspektorátech práce.

Kde informační materiál najdete:

níže pod odkazy na jednotlivé jazykové verze

 

V jakých jazycích je dostupný: