Základní informace o pracovněprávních předpisech v ČR

Leták.

Vydáno Státním úřadem inspekce práce a aktualizováno v roce 2017.

Informace o právech a povinnostech cizinců v postavení zaměstnanců, tj. o pracovněprávních předpisech a podmínkách zaměstnávání v ČR, jsou publikovány Státním úřadem inspekce práce a podle potřeby aktualizovány. Letáky, jejichž cílem je zvýšit informovanost všech cizinců-zaměstnanců, jsou distribuovány inspektory práce a jsou taktéž k dispozici na oblastních inspektorátech práce.