Živnostenské podnikání

Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky.

Vydáno Ministerstvem průmyslu a obchodu a aktualizováno v roce 2015.

Cílem materiálu je seznámit zahraniční fyzické osoby (všechny fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu mimo území ČR) se základními informacemi, právy a povinnostmi v oblasti živnostenského podnikání.