Ztráta zaměstnání

Základní obecné informace pro osoby, které ztratily a hledají zaměstnání, jsou vyvěšeny na portálu ÚP, kde jsou zveřejněna také základní práva a povinnosti uchazečů a zájemců o zaměstnání, zejména podmínky zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání se mohou na náklady Úřadu práce ČR rekvalifikovat pro vybranou konkrétní profesi či v rámci kurzů českého jazyka pro cizince. Informace o rekvalifikacích jsou dostupné na portálu ÚP.

Pokud je zaměstnání účelem, na jehož základě bylo cizinci vydáno povolení k pobytu, je nutné si ověřit důsledky neplnění účelu pobytu, např. na webu MV ČR.