Zdraví a zdravotní pojištění

 

Zdravotní péče

Publikace Rádce pacienta v češtině a angličtině má sloužit pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb.

Pro pacienty-cizince jsou k dispozici tzv. komunikační karty v devíti jazykových mutacích, jejichž cílem je usnadnit komunikaci mezi českým zdravotnickým personálem a pacienty, kteří se nedorozumí česky. Karty byly vytvořeny pro odbornosti dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, ošetřovatelství a vnitřní lékařství, a rovněž pro oblasti seznam obtíží a strava.

Jako kompletní databáze lékařů a nemocnic v ČR slouží Národní registr poskytovatelů zdravotních sužeb.

Webové stránky Jedeme do lázní, dostupné kromě češtiny také v angličtině, němčině a ruštině, poskytují praktické informace o lázeňských místech v České republice a léčených indikacích, o tom jak naplánovat dovolenou v lázních i jaké je připravené kulturní vyžití a mnoho dalšího.

 

Zdravotní pojištění

Každý cizinec, pokud chce v ČR pobývat, musí být zdravotně pojištěný.

Na území ČR jsou poskytovány zdravotní služby hrazené převážně z povinného veřejného zdravotního pojištění. Informace o veřejném zdravotním pojištění, včetně nároku na účast v něm a rozsahu zdravotních služeb z něj hrazených naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví. Zde je k dispozici také seznam zdravotních pojišťoven provádějících veřejné zdravotní pojištění.

Cizincům ze třetích zemí, kteří se neúčastní veřejného zdravotního pojištění, jsou zdravotní služby poskytovány na základě komerčního (soukromého / cestovního) pojištění, mezinárodních smluv v oblasti sociálního zabezpečení (nebo jsou hrazeny Ministerstvem vnitra, popř. Ministerstvem zdravotnictví), a to v závislosti na konkrétní situaci daného cizince.

Poskytování a úhrada zdravotní péče pro občany Velké Británie se řídí zvláštními předpisy.

S dotazy ohledně zdravotního pojištění se můžete obracet na Kancelář zdravotního pojištění (kontaktní místo státní správy ke zdravotnímu pojištění).

 

Uznávání odborné kvalifikace 

Informace o uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání ve státech EU, naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Informace o uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU, jsou k dispozici taktéž na webu Ministerstva zdravotnictví.

Informace o uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků, kteří získali vzdělání ve státech EU, naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Informace o uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU, jsou k dispozici taktéž na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Informační podporu lékařským pracovníkům z řad cizinců poskytuje i nezisková organizace Doktor Čechov, sdružující lékaře v ČR se zahraničním vzděláním.

 

Nábor lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků

Pro podporu cizinců ze zemí mimo EU, kteří chtějí pracovat jako nelékařští i lékařští zdravotničtí pracovníci, bylo zřízeno Kontaktní centrum pro cizince. Toto centrum informativně pomáhá při jednání s úřady a vyřizování všech povolení, které je nutné pro práci v České republice vlastnit. Kontaktní centrum – cizinci koordinuje spolupráci mezi poskytovateli zdravotních služeb a jednotlivými uchazeči ze zemí mimo EU.