Znalost českého jazyka

Znalost českého jazyka vám zjednoduší komunikaci s úřady, zaměstnavateli nebo zákazníky a pomůže vám i k nalezení českých přátel. Pokud máte děti školou povinné, tak vám znalost češtiny umožní dítě aktivně podporovat při přípravě do školy. Pokud budete chtít v ČR dlouhodobě žít, znalost českého jazyka je jednou z povinností pro získání trvalého pobytu a také českého státního občanství.

 

Kurzy češtiny pro cizince

Kurzy češtiny pro dospělé zajišťují všechna regionální Integrační centra, řada nestátních neziskových organizací i obce v rámci svých projektů. Jedná se zpravidla o kurzy bezplatné (podporované dotacemi ze státního rozpočtu nebo fondů EU), případně kurzy se zálohou vratnou po absolvování kurzu.

Kurzy češtiny pro cizince poskytují rovněž i komerční subjekty. Na ty, které jsou akreditované, si mohou klienti ÚP ČR podat žádost o rekvalifikaci.

Doplňkově lze ke studiu češtiny využít i různé specializované weby, e-learningové portály nebo youtube kanály - jejich přehled naleznete například zde.

 

Čeština jako podmínka pro získání trvalého pobytu a občanství ČR

Zkouška z češtiny na úrovni A2 je jednou z podmínek udělení trvalého pobytu v ČR. Zkouška z češtiny na úrovni B1 je jednou z podmínek udělení občanství ČR. Kromě jazykové vybavenosti musí žadatel o občanství prokázat i základní znalost reálií ČR.

Zájemcům o zkoušku z češtiny jak pro trvalý pobyt, tak pro občanství, jsou určeny webové stránky http://cestina-pro-cizince.cz/ v několika jazykových mutacích. Kromě aktuálních informací o zkouškách, včetně možnosti přihlášení online, stránky poskytují i vzorové testy, učebnice a různé přípravné materiály)

 

 

Výuka češtiny dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Výuka českého jazyka je dětem (ve školce) a žákům (na základních a středních školách) poskytována jak v mateřských školách, tak při plnění povinné školní docházky i v základních školách tak, aby bylo možné v krátké době jejich začlenění do běžné výuky ve třídách dle jejich věku a předchozího vzdělání.

Portál inkluzivniskola.cz neziskové organizace META, o.p.s. poskytuje kromě komplexních informací pro pedagogy i seznam osvědčených učebnic a učebních pomůcek pro děti a žáky.

 

Tlumočení a překlady

Tomuto tématu se věnuje samostatná záložka Tlumočení a překlady.