2001: Obraz cizinců v médiích I. (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Zpráva o projektu za rok 2001 sociolingvistického výzkumu je vyhodnocením získaných dat a základním popisem jak je v českých médiích vytvářený obraz cizince. Cílem projektu bylo zjistit, jaký obraz určitých skupin cizinců podávají zpravodajské a publicistické pořady veřejnoprávní a soukromých televizních stanic a zpravodajství ve vybraném celostátním a regionálním tisku a komparace vytvářeného obrazu o cizincích. Projekt měl za úkol naznačit, jakým způsobem čelit takovým mediálním obrazům cizinců, které jejich integraci ztěžují, a jak věrohodným způsobem prosazovat obrazy příznivější.

Typ publikace: zpráva o projektu
Řešitel: Kamila Karhanová; Petr Kaderka
Zadavatel: Ústav pro jazyk český - Akademie věd České republiky
Vydáno: 2001