2002: Integrace Afričanů a Afroameričanů (Orientální ústav AV ČR)

Výzkumný projekt byl zaměřený na vztahy majoritní populace k Afričanům a Afroameričanům na území České republiky. Výzkum zahrnoval témata smíšených manželství, bydlení a zařazení cílové skupiny do pracovních kolektivů. Výsledkem je identifikace hlavních důvodů, které vedou k zastávání negativního stanoviska u českého obyvatelstva. Zpráva pojednává nejen o vztazích a postojích k sledované skupině z pozice majoritního obyvatelstva, ale ve výzkumné zprávě jsou rovněž životní zkušenosti Afričanů a Afroameričanů s pobytem v Česku.

Typ publikace: projekt
Řešitel: Jana Jiroušková
Zadavatel: Akademie věd České republiky
Vydáno: 2002