2008: Dlouhodobé trendy ve vývoji pracovních migrací v České republice (VÚPSV)

Publikace má sloužit k rychlé orientaci odborné veřejnosti ve vývoji zahraničních pracovních migrací. Data o zahraničních migracích jsou uváděna do souvislosti s vývojem obyvatelstva a vývojem na trhu práce. Zachycuje dlouhodobé trendy s důrazem na pracovní migrace v České republice.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Milada Horáková – Praha: VÚPSV, v.v.i.
Zadavatel:
Vydáno: 2008