2010: Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice (VÚPSV)

Cílem studie je zpracovat první návrh metodiky hodnocení monitorovacích nástrojů integračního procesu cizinců z třetích zemí na českém území a poskytnout tak orgánům státní sféry, které jsou za hodnocení a úpravu integračních politik v ČR zodpovědné, řadu klíčových poznatků a informací.

Typ publikace: studie
Řešitel: Jana Vavrečková, Ivo Baštýř – Praha: VÚPSV, v.v.i.
Zadavatel:
Vydáno: 2010