2010: Vybrané aspekty života cizinců v České republice (VÚPSV)

Tato publikace je souborem osmi statí, které se z různých úhlů pohledu zabývají problematikou integrace přistěhovalců v České republice. Tematicky má čtenář možnost nahlídnout do problematiky integrace vybraných skupin přistěhovalců do života hostitelské společnosti v různých dimenzích a posoudit některé specifické problémy doprovázející tento proces, jehož výsledná podoba je ovlivněna množstvím faktorů sociálního, ekonomického i kulturního charakteru.

Typ publikace:
Řešitel: Robert Trbola a Miroslava Rákoczyová – Praha: VÚPSV, v.v.i.
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR / Akademie věd České republiky
Vydáno: 2010