2012: Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí (VÚPSV)

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného Evropským integračním fondem bylo vypracování vhodného nástroje sociologického šetření pro realizaci dlouhodobého a periodického, popřípadě ad hoc sledování kvalitativních charakteristik procesu integrace cizinců z třetích zemí a bariér jeho rozvoje a realizace a vyhodnocení empirického dotazníkového šetření, které si kladlo za cíl zmapovat bariéry integračního procesu tak, jak je vnímají příslušníci vybraných skupin cizinců - Ukrajinci, Vietnamci a Rusové.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Danica Schebelle, Milada Horáková - Praha: VÚPSV, v.v.i.
Zadavatel:
Vydáno: 2012