2017: Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace (VÚPSV)

Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného z prostředků Ministerstva vnitra České republiky bylo zmapování a rozšíření znalostí o procesu integrace rodin cizinců z třetích zemí - Ukrajinců, Vietnamců a Rusů do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace.

Součástí projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení integračního procesu rodin cizinců z třetích zemí do české majoritní společnosti s ohledem na ženy - nositelky kultury v procesu integrace.

Typ publikace: výzkumná zpráva
Řešitel: Danica Schebelle, Jan Kubát - Praha: VÚPSV, v.v.i.
Zadavatel:
Vydáno: 2017