Chceme tu uspět

Realizátor: Centrum pro integraci cizinců, o.s. (CIC) http://www.cicpraha.org/

Projekt podpořený: v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

Doba realizace: květen 2013 - duben 2015

Místo realizace: Středočeský kraj

Anotace: Cílem projektu je podpořit obecné kompetence i specifickou kvalifikaci nezaměstnaných cizinců trvale žijících ve Středočeském kraji a zaměstnat je na odpovídajících pracovních pozicích.

Cílovou skupinou jsou cizinci, kteří k práci v ČR nepotřebují pracovní povolení, jsou nezaměstnaní, případně mají jen příležitostnou práci a potýkají se s řadou bariér při vstupu na trh práce. Jedná se o cizince s osobními vazby a rodinami v ČR, včetně rodin českých občanů.

Účastníci projektu mohou využít celé řady projektových aktivit, které jsou pro ně zdarma. Jedná se o pracovní poradenství, profesní diagnostiku, výuku českého jazyka (profesní čeština), seminář přípravy na výběrové řízení, rekvalifikační kurzy a specifické zkoušky (dle profese účastníků), zprostředkování zaměstnání a umísťování na pracovní místa s využitím mzdového příspěvku.

Zájemci o projekt se mohou hlásit na tyto kontaktní údaje:

Kolín - Bc. Tereza Růžičková
Zahradní 46, Kolín
Tel.: 312 310 322, mobil: +420 774 866 838
e-mail: tereza.ruzickova@cicpraha.org

Praha - Mgr. Barbora Machová
Kubelíkova 55, Praha 3 
Tel.: 222 360 452
e-mail: barbora.machova@cicpraha.org

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.