Czech Made?

Realizátor: Multikulturní centrum Praha http://www.mkc.cz/; partneři: Sdružení redaktorů a spolupracovníků A2 kulturního týdeníku, o.s., Poradna pro občanství / občanská a lidská práva, o.s.

Projekt podpořený: z prostředků Evropské komise a Evropské kulturní nadace

Doba realizace: leden 2008 - duben 2009

Místo realizace:

Anotace: Projekt má upozornit na vykořisťování zahraničních pracovníků v nejrůznějších odvětvích české ekonomiky. Otazník v názvu projektu poukazuje na skutečnost, že vedle kvality výrobků existuje i kvalita pracovních podmínek, která není vždy pro všechny stejná. Cílem projektu je vyvolat veřejnou debatu prostřednictvím vzájemně se doplňujících šesti modulů, jež by vedla k formulování politické strategie, v rámci níž by byl zajištěn dostatečný přísun pracovní síly, aniž by byla ohrožena lidská a sociální práva migrujících pracovníků.