Dobrý den, sousede!

Realizátor: Most pro lidská práva Pardubice http://www.mostlp.org/

Projekt podpořený: z prostředků Blokového grantu podpořeného finančními mechanismy EHP a Norska a Pardubického kraje

Doba realizace: od června 2007 dosud

Místo realizace: Pardubický a Královehradecký kraj

Anotace: Cílem projektu je prolomit bariéru mezi cizinci a jejich sousedy - českými spoluobčany prostřednictvím moderovaných návštěv českých sousedů - cizinců žijících ve východních Čechách. Součástí projektu je i medializace těchto návštěv.