Immigration Friendly

Realizátor: Most pro lidská práva Pardubice http://www.mostlp.org/

Projekt podpořený: z prostředků MPSV a částečně ze spoluúčasti firem

Doba realizace: od května 2008 dosud

Místo realizace: Pardubický kraj

Anotace: Cílem je vytvoření metodiky kurzů sociální adaptace, vyškolení lektorů a ověření pilotní verze kurzů v praxi pro nově příchozí migranty. Projekt má prověřit a ocenit zaměstnavatele cizinců, kteří zajišťují nediskriminační přístup k zaměstnancům a zároveň se snaží podpořit integrační proces nově příchozích pracovních migrantů.