Mobilní poradny pro cizince

Realizátor: Most pro lidská práva Pardubice http://www.mostlp.org/

Projekt podpořený: z prostředků Blokového grantu podpořeného finančními mechanismy EHP a Norska a Pardubického kraje

Doba realizace: od června 2007 dosud

Místo realizace: Pardubický kraj, Hlinsko, Litomyšl, Lanškroun, Přelouč, Svitavy

Anotace: Cílem projektu je přiblížit sociálně právní poradenství i cílové skupině, jejíž příslušníci nejsou z regionu, ve kterém organizace poskytuje poradenství. Z tohoto důvodu byly zřízeny pravidelně obsluhované poradenské body v Hlinsku, Litomyšli, Lanškrounu, Přelouči a Svitavách.