Naděžda Osina

Název: Naděžda Osina - ocenění za nejlepší a nejhorší počiny v oblasti migrace a integraci cizinců v ČR

Realizátor: Centrum pro integraci cizinců, o.s. (CIC), http://www.cicpraha.org/

Doba realizace: 2011 

Místo realizace: Česká republika

Anotace:
Naděžda Osina je anketa, která se snaží upozornit na situaci cizinců v ČR. Konkrétně chce poukázat na jevy kolem nás, které více či méně ovlivňují problematiku migrace a integrace cizinců v lokálním či celostátním měřítku. A to ať v pozitivním či negativním slova smyslu. Může se jednat o legislativní normy, konkrétní činy a opatření, výroky apod.

Naděžda se zaměří na aktivity, které mají potenciál či již potvrdily svou schopnost pozitivně ovlivnit život cizinců v České republice a jejich soužití s českými občany. Osina si naopak posvítí na ty počiny, které vedou dle názoru nominujících i hlasujících k právě opačnému. Nominovat můžete během celého roku 2011, hlasování proběhne v lednu 2012.

Nominace:
Navržena může být instituce i fyzická osoba za konkrétní skutek (čin, opatření, legislativní normu), nebo výrok. Své kandidáty prosím opatřete krátkým popisem a vysvětlením, nejlépe doložte internetovým odkazem. Nominace podává vždy fyzická osoba, nikoliv organizace.

Nominovat můžete e-mailem osina@cicpraha.org, nebo prostřednictvím elektronického formuláře: http://bit.ly/qymOKx

Těšíme se na Vaše nominace!

Více informací na - www.cicpraha.org/osina2011

Kontakt:
Tel: 222 360 834 Email: osina@cicpraha.org