Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince a vzdělávání lektorů pro jejich účely

Realizátor: Centrum pro integraci cizinců, o.s. (CIC), http://www.cicpraha.org/

Projekt podpořený: Evropský fond pro integraci státních příslušníků z třetích zemí, MČ Praha 3, MČ Praha 13 a Ministerstvo vnitra v rámci emergentního projektu Integrace cizinců v MČ Praha 13 pro rok 2011, MŠMT - podporuje vzdělávání lektorů češtiny a jejich praxe

Doba realizace: 2011

Místo realizace: Praha a Středočeský kraj

Anotace: Centrum pro integraci cizinců (CIC) nabízí nízkoprahové kurzy českého jazyka pro cizince již od roku 2007. Nízkoprahový kurz znamená, že přijít může kdokoliv - nezáleží na věku, znalosti češtiny, typu a délce pobytu v ČR. Není potřeba se předem nikde registrovat, stačí pouze přijít v určený čas na určené místo. Kurz je rozdělen do lekcí podle témat blízkých cizincům. Je možné přijít pouze na vybranou lekci (90 minut) a zaplatit za ni symbolický poplatek. Cílem kurzů je, aby se jejich účastníci dokázali domluvit v situacích, kdy to nejvíce potřebují. Témata lekcí proto vychází z potřeby cizinců (např: jednání s úřady, bydlení, práce, nemocnice, služby a další). Důraz jen kladen na slovní zásobu, nikoliv gramatiku. Výuka probíhá zábavnou formou. Kurz také slouží jako sociální a informační prostor.

Na podzim 2011 probíhá 11 kurzů - Praha 1,3,5,11, 13 dále pak Beroun, Kladno, Kolín, Kralupy, Mladá Boleslav, Říčany - přehled kurzů zde

Co je to nízkoprahový kurz češtiny - NPK?
 • kurz je otevřený pro všechny
 • můžete přijít kdykoliv, můžete chodit každý týden, ale nemusíte
 • nemusíte se registrovat, přijďte rovnou na kurz
 • nepotřebujete učebnici
 • každá lekce = jedno praktické téma
 • kurz = mluvení, psaní, čtení, porozumění
 • setkáte se s dalšími cizinci a dostanete nové informace o životu v ČR

Cena

 • Beroun, Kralupy, Mladá Boleslav a Říčany zdarma!
 • Praha 50 Kč/lekce
 • Kolín a Kladno - 20 Kč/lekce
 • platíte jen za lekci, na kterou přijdete

Letáky a programy kurzů najdete zde

Předpokládáme realizaci kurz v podobném rozsahu i od začátku roku 2012, sledujte prosím www.cicpraha.org

Kontakt: Alena Felcmanová, koordinátorka vzdělávacích programů
tel.: 222 360 834, e-mail: alena.felcmanova@cicpraha.org