Nová profesní kvalifikace Interkulturní pracovník

Zájemci o zajišťování konání zkoušek z profesní kvalifikace Interkulturní pracovník se musí dle platné legislativy stát autorizovanou osobou. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo právnická osoba vykonávající činnost školy, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je pro profesní kvalifikaci Interkulturní pracovník Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Bližší informace k autorizaci osob v oblasti dalšího vzdělávání naleznete na webu MPSV na adrese https://web.mpsv.cz/web/cz/autorizace.

Bližší informace k profesní kvalifikaci Interkulturní pracovník, včetně hodnotícího standardu, je zveřejněn v Národní soustavě kvalifikací na adrese http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1151-Interkulturni_pracovnik/revize-1478/kvalifikacni-standard.