Podpora cizinců při vstupu na trh práce prostřednictvím kurzu ČJ, personálně-právního minima a odborného sociálního poradenství

Realizátor: META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů http://www.meta-os.cz/

Projekt podpořený: z dotace MPSV (integrace cizinců)

Doba realizace: duben - prosinec 2008

Místo realizace: Praha

Anotace: Projekt nabízí cizincům odborné sociální poradenství zaměřené na oblast vzdělávání a usnadnění vstupu na trh práce, kurz ČJ pro pokročilé (52 hodinová dotace), speciálně nastavený pro cizince chystající se na vstup na trh práce a doplněný školením pracovně-právní orientace (15 hodinová dotace).