Podpora integrace azylantů a cizinců s trvalým pobytem se zaměřením na trh práce v Jihomoravském kraji

Realizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. - kancelář v Brně http://www.opu.cz/; partnery projektu jsou Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, Personální agentura DaV Brno a Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociálně právní

Projekt podpořený: v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP, strukturální fondy EU)

Doba realizace: každoročně

Místo realizace: Brno - Jihomoravský kraj

Anotace: Poradenské a konzultační centrum je určeno uznaným azylantům a osobám s povoleným trvalým (eventuelně dlouhodobým) pobytem v ČR. OPU Brno klientům nabízí zejména sociální a právní poradenství, přípravné a motivační kurzy na zaměstnání, kurzy práce na počítači (internet), pomoc při vyhledávání konkrétního zaměstnání a jednání se zaměstnavatelem, kontakty s pracovními agenturami.