Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu

Realizátor: Multikulturní centrum Praha http://www.mkc.cz/

Projekt podpořený: z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Doba realizace: prosinec 2012 až listopad 2014

Anotace: Projekt se zaměřuje na problém tzv. dekvalifikace. Cílem projektu je posílit zapojení imigrantů na českém pracovním trhu a využití jejich kvalifikace a schopností způsobem, který by odpovídal jak jejich potřebám a zájmům, tak zájmům a potřebám české společnosti a státu.

Projekt je založen na intenzivní spolupráci se zahraničními partnery s cílem přenést inovativní mechanizmy do ČR, využít ověřenou praxi a zkušenosti zahraničních partnerských organizací z Německa, Rakouska a Itálie.

Na základě analýzy situace v ČR (identifikace a analýza faktorů bránících využití potenciálu imigrantů) budou vytvořeny inovativní nástroje a postupy, které umožní lepší využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu.

Výstupy:

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců (504.69kB)

Publikace nabízí konkrétní nástroje a metody z oblasti pracovní integrace cizinců a pro přímou práci s cizinci. Uvádí dále některé úspěšné projekty řešící problematiku pracovního uplatnění cizinců pro všechny, kteří se věnují pracovnímu poradenství. Slouží jako inspirace jak pro realizátory a zadavatele projektů, tak pro ty, kteří mohou ovlivnit zaměření dotačních programů zaměřených na cizince. Autorky: Blanka Kissová a Andrea Svobodová. Vydalo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu.

Výzkumná zpráva: Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR (493.51kB)

Výzkumná zpráva z roku 2014 autorek Yany Leontiyevy a Anny Pokorné shrnuje situaci v oblasti pracovního uplatnění imigrantů ze třetích v zemí ČR. Analýza vychází z dostupných statistických dat a kvalitativního výzkumu provedeného mezi migranty, zaměstnavateli a pracovníky úřadů práce. Sleduje tak celkový vývoj problematiky uplatňování vzdělanostního potenciálu imigrantů ze třetích zemí v ČR nejen z hlediska ukazatelů statistik, ale i z hlediska toho, jaká je vnitřní logika tohoto jevu a jak je reflektován samotnými migranty. Vydalo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu.

Výzkumná zpráva: Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR (435.17kB)

Výzkumná zpráva analyzuje uznávání zahraničního vzdělání jako specifickou bariéru, bránící uplatnění vzdělanostního potenciálu občanů třetích zemí. Sleduje legislativní vývoj v této oblasti v ČR, zařazuje jej do kontextu evropské legislativy i migrační politiky obecně. Terénní výzkum mezi migranty, představiteli uznávacích orgánů a zaměstnavateli ilustruje každodenní praxi uznávání zahraničního vzdělání v ČR, její bezprostřední dopad na migranty, zaměstnavatele, i širší dopady, které má tato praxe na zahraniční zaměstnanost a uplatňování vzdělanostního potenciálů občanů třetích zemí. Zpráva obsahuje praktická doporučení. Vydalo Multikulturní centrum Praha v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu.