Rodina od vedle

Realizátor: Slovo21 http://www.slovo21.cz/

Doba realizace: každoročně

Místo realizace: celá ČR

Anotace: Hlavním cílem projektu je podpořit integraci dlouhodobě žijících cizinců do české společnosti prostřednictvím přímého kontaktu mezi rodinami cizinců a českými rodinami. Základní myšlenkou projektu je, že se ve stejný den a ve stejnou hodinu po celé republice sejdou ke společnému obědu rodiny cizinců žijících v ČR a české rodiny. Klíčovým bodem je navázání osobních setkání, při kterých se nejlépe překonávají zažité stereotypy a bariéry.