SLOVO - bulletin pro cizince a o cizincích

Realizátor: Slovo21 http://www.slovo21.cz/

Doba realizace: nepřetržitě

Místo realizace: distribuce po celé ČR

Anotace:

Bulletin SLOVO vychází čtvrtletně od roku 2004 s cílem zlepšovat kvalitními informacemi integraci cizinců u nás. 

Najdete v něm aktuální informace o projektech v oblasti integrace v celé republice, o kulturních akcích, i rozhovory se zajímavými lidmi, kteří se do Česka přestěhovali z různých zemí celého světa.

Pravidelnými rubrikami přispívá Do Thu Trang se svým blogem Asi.jatka. Humorné a poučné jsou rovněž fejetony profesora a umělce Marwana Alsolaimana, a lékařky Samíry Sibaiové, kteří oba pocházejí ze Sýrie.

V Bulletinu Slovo ale nechybí ani odborné texty, statistiky a informace o zákonech, právech i povinnostech cizinců.

Dále se můžete mimo jiné inspirovat cizokrajnými recepty, vyzkoušet si, jak náročné je získat české občanství, nebo se dozvědět, jak probíhají kurzy češtiny pro cizince.

Bulletin se snaží pomáhat porozumění napříč kulturami. Přečíst si ho můžete úplně zadarmo na stránce projektu „Nejsme si cizí“, který přináší informace o cizincích formou rozhovorů, reportáží, článků a videí.

 

Všechna čísla bulletinu si můžete stáhnout na https://www.nejsmesicizi.cz/bulletin-slovo

 

Bulletin je součástí projektu „Kvalitní informace = lepší integrace" financovaného EU v rámci národního programu AMIF a MVČR.