Sociální poradenství mladým migrantům v oblasti vzdělávání

Realizátor: META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů http://www.meta-os.cz/

Projekt podpořený: z dotace MPSV (sociální služby)

Doba realizace: duben 2008 - prosinec 2008

Místo realizace: Praha

Anotace: Dotace umožnila rozšířit dosavadní cílovou skupinu sdružení (16-35 let) i na děti - cizince od 7 do 16 let věku. Nabízíme jim podporu při výběru školy a začleňování do vzdělávacích programů škol, zprostředkování komunikace mezi klientem (příp. jeho rodiči) a školou a dalšími relevantními institucemi a organizacemi, pomoc při procesu nostrifikace dosaženého vzdělání. Žáci a studenti - cizinci mohou zároveň využít podpory dobrovolníka (doučování v různých předmětech, příprava na přijímací zkoušky.....) a zapojit se do připravovaných vzdělávacích aktivit (např. jazykové kurzy).