Terénní programy v ORP Plzeň

Realizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) http://www.opu.cz/

Projekt podpořený: na základě smlouvy o zajištění sociálních služeb uzavřené s Plzeňským krajem

Doba realizace: 1.11.2010 - 31.10.2013

Místo realizace: Město Plzeň a správní obvod obce s rozšířenou působností Plzeň

Anotace: V rámci projektu jsou zajišťovány terénní programy pro cizince z třetích zemí ve městě Plzni a okolí. Smyslem je informovat co nejširší skupinu cizinců o jejich právech a povinnostech a možnostech pomoci a asistence při řešení problémů v jejich přirozeném prostředí. Součástí projektu je vznik multidisciplinární sítě institucí a organizací, na které se cizinci mohou obrátit o pomoc.