Zvyšování povědomí o rozvojové problematice v regionech

Realizátor: Multikulturní centrum Praha http://www.mkc.cz/; partner: Charita ČR

Projekt podpořený: z prostředků Evropské unie v rámci programu "Actions to raise public awareness of development issues in Europe"

Doba realizace: prosinec 2007 - prosinec 2009

Místo realizace:

Anotace: Cílem projektu je zvyšovat informovanost o této problematice dvěma způsoby. Zaprvé pomocí původních kurzů určených učitelům druhého stupně základních škol bude prosazovat vzdělávání o rozvojové problematice ve školách v osmi regionech České republiky a pomůže školám zprostředkovat partnerské projekty se školami v rozvojových zemích. Zadruhé informuje širší veřejnost pomocí článků o daných tématech na webovém portálu http://www.migraceonline.cz/, se zvláštním zřetelem kladeným na téma migrace a rozvoje.