Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2001: Obraz cizinců v médiích I. (Ústav pro jazyk český AV ČR)

Zpráva o projektu za rok 2001 sociolingvistického výzkumu je vyhodnocením získaných dat a základním popisem jak je v českých médiích vytvářený obraz cizince. Cílem projektu bylo zjistit, jaký obraz určitých skupin cizinců podávají zpravodajské a publicistické pořady veřejnoprávní a soukromých televizních stanic a zpravodajství ve vybraném celostátním a regionálním tisku a komparace vytvářeného obrazu o cizincích. Projekt měl za úkol naznačit, jakým způsobem čelit takovým mediálním obrazům cizinců, které jejich integraci ztěžují, a jak věrohodným způsobem prosazovat obrazy příznivější.

Typ publikace: zpráva o projektu
Řešitel: Kamila Karhanová; Petr Kaderka
Zadavatel: Ústav pro jazyk český - Akademie věd České republiky
Vydáno: 2001