Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2001: Ruská komunita v České republice (Drbohlav, Lupták, Janská, Bohuslavová)

Zkoumání integrace ruské komunity v Karlových Varech a v Praze spočívalo v dotazníkovém šetření a následných hloubkových rozhovorech. Východiskem pro analýzu je popis sociální a ekonomické situace v Rusku v 90. letech a identifikace klíčových faktorů migrace do ČR. Analýza zahrnuje jednotlivé složky integračního procesu ruské komunity v ČR, to jest ekonomické, sociální, právní, kulturní a politické.

Typ publikace: výsledky dotazníkového šetření
Řešitel: Drbohlav Dušan, Lupták Milan, Janská Eva, Bohuslavová Jaroslava
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 2001