2001: Ruská komunita v České republice (Drbohlav, Lupták, Janská, Bohuslavová)

Zkoumání integrace ruské komunity v Karlových Varech a v Praze spočívalo v dotazníkovém šetření a následných hloubkových rozhovorech. Východiskem pro analýzu je popis sociální a ekonomické situace v Rusku v 90. letech a identifikace klíčových faktorů migrace do ČR. Analýza zahrnuje jednotlivé složky integračního procesu ruské komunity v ČR, to jest ekonomické, sociální, právní, kulturní a politické.

Typ publikace: výsledky dotazníkového šetření
Řešitel: Drbohlav Dušan, Lupták Milan, Janská Eva, Bohuslavová Jaroslava
Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR
Vydáno: 2001