Analýzu dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl.m. Praze připravily autorky ze Sdružení pro integraci a migraci v roce 2022 v rámci projektu Praha integruje.
Vznikla na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

Autorky: Pavla Čerychová, Magda Faltová, Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
2022

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením.

2002: Integrace Afričanů a Afroameričanů (Orientální ústav AV ČR)

Výzkumný projekt byl zaměřený na vztahy majoritní populace k Afričanům a Afroameričanům na území České republiky. Výzkum zahrnoval témata smíšených manželství, bydlení a zařazení cílové skupiny do pracovních kolektivů. Výsledkem je identifikace hlavních důvodů, které vedou k zastávání negativního stanoviska u českého obyvatelstva. Zpráva pojednává nejen o vztazích a postojích k sledované skupině z pozice majoritního obyvatelstva, ale ve výzkumné zprávě jsou rovněž životní zkušenosti Afričanů a Afroameričanů s pobytem v Česku.

Typ publikace: projekt
Řešitel: Jana Jiroušková
Zadavatel: Akademie věd České republiky
Vydáno: 2002